Trägolv

Trägolv – Av varumärket Tarkett

Är det inte fascinerande hur ett golv kan förändra ett helt rum? Liksom en tavla sätter tonen i ett galleri, gör ett etablerat trägolv från Tarkett det i ett hem.

I över hundra år har Tarkett tillverkat golv med både hållbarhet och estetik i åtanke. Träets ådring och varma lyster bjuder in naturen i våra hem.

Deras utbud av trägolv är eftertraktat för sin förmåga att skapa en tidlös grund för alla rum. Genom avancerad teknologi och hantverksskicklighet, utgör de en investering i både kvalitet och stil.

Tarketts Trägolvskollektion

Tarketts sortiment av trägolv erbjuder en blandning av skönhet och funktion, där varje planka berättar sin unika historik. Med en bredd av valmöjligheter, erbjuder Tarkett olika typer av trägolv, alltifrån den rustika charmen hos Ek Heritage till den sofistikerade enkelheten hos Ek Shade. Deras engagemang för innovation synliggörs i varje trappstegs resistens mot nötning och i den förfinade klicktekniken som möjliggör en smidig installation.

Varför välja Tarkett?

Tarkett representerar både kvalitet och innovativ design. Genom deras minutiösa urval av träslag och bearbetningsprocesser, skapas golv med enastående hållbarhet och unik karaktär som varar över tid. Detta gör att varje golv inte bara är en del av inredningen utan även en långsiktig investering.

Med ett starkt fokus på miljö och hälsa applicerar Tarkett strikta hållbarhetskrav under hela tillverkningsprocessen. Användningen av förnybara resurser och återvunnet material är central, utan att kompromissa med golvens estetik och funktion. Således får användaren både ett ansvarsfullt och estetiskt tilltalande val av golv.

Tarkett tillhandahåller en livstidsgaranti för sina trägolv, vilket understryker deras kvalitetsengagemang.

Företagets tekniska framsteg, såsom den innovativa klicktekniken, gör det möjligt för kunderna att själva installera golven utan tidskrävande processer eller dyra installationskostnader. Tillsammans med Tarketts breda sortiment som möter varierade behov, är det tydligt att varumärket står för såväl kvalitet som användarvänlighet och estetisk mångfald.

Hållbara materialval

Tarketts trägolv vittnar om en djup förståelse för miljöpåverkan associerad med golvproduktion. Strategiskt urval av hållbara råmaterial säkerställer golvets långlivade kvaliteter samt dess minimala miljöfotavtryck.

I skapandeprocessen av Tarketts trägolv integreras principer om ansvarsfull skogsförvaltning. Det innebär att allt trä som används kommer från certifierade skogar, där man följer stränga riktlinjer för en hållbar skogsbruk. Denna certifiering garanterar att träet skördas på ett sätt som bevarar den biologiska mångfalden, gagnar ekosystemets långsiktiga hälsa och försäkrar att skogsresurserna förvaltas ansvarsfullt för framtida generationer.

Tarketts engagemang i miljövänlig produktion inkluderar även förädling av träet med låg- eller icke-toxiska substanser. Detta bidrar till en bättre inomhusklimat och en säker miljö för såväl installerande personal som slutanvändaren. Att tillhandahålla produkter fria från skadliga ämnen är centralt i deras hållbarhetsagenda och speglar företagets övergripande målsättning att kombinera välbefinnande med miljömässig integritet.

Avslutningsvis är Tarketts eftersträvan av hållbarhet inte begränsad till enskilda aspekter av tillverkningen. De implementerar en livscykelperspektiv där varje steg, från råmaterialinsamling till återvinning efter användning, tar hänsyn till miljöpåverkan. Genom att främja en cirkulär ekonomi, strävar Tarkett efter att skapa golv som inte bara talar till nutidens krav på estetik och funktion utan även till en hållbar framtid för vår planet.

Designmöjligheter med Tarkett

Tarkett erbjuder en omfattande palett av estetiska valmöjligheter när det kommer till trägolv. Genom skickligt hantverk och precision i tillverkningen möjliggörs ett spektrum av designuttryck, från klassiska mönster till moderna, trendiga stilar. Varje trägolv från Tarkett är unikt, med särskilda egenskaper som träart, ytbehandling och färgnyans, vilket skapar en distinkt och personlig miljö för varje projektspezifik behov.

Inom ramen för designflexibilitet, har Tarkett utvecklat en rad ytlösningar för att förstärka träets naturliga charme samtidigt som man tillgodoser funktionella krav. Deras sortiment inkluderar allt från borstade och handskrapade texturer till mattemodifierade och högglansiga ytor, som alla tål vardagens slitage väl. Med kreativa läggningsmönster och möjligheten att kombinera olika träslag, öppnar Tarkett upp för en verklig designfrihet där endast fantasin sätter gränserna för hur en golvupplevelse kan utformas.

Mångfald av mönster

Variationen av mönster hos Tarketts trägolv är en manifestation av märkets hantverksskicklighet och designkänslighet. De tillgängliga mönstren är minutiöst framtaget för att passa en mångsidig inredningsstil.

  1. Fiskbensmönster – Ett klassiskt läggningsmönster som ger en rikedom av tradition och symmetri.
  2. Holländskt mönster – En geometrisk sekvens som tillför en modern och dynamisk känsla.
  3. Skeppsgolv – Man återskapar känslan av klassiska skeppsdäck genom linjära mönsteralternativ.
  4. Kubmönster – För ett djärvt och samtida utseende som fångar ögat och skapar rumslig intressepunkt.

Mångsidigheten i Tarketts mönsterutbud tillåter kunden att hitta det perfekta golvet som kompletterar övrig inredning och arkitektur.

Det är Tarketts avancerade teknologi och oöverträffade känsla för detaljer som gör dessa varierade golvkonstverk möjliga.

Anpassning för varje rum

Tarketts trägolv erbjuder en skräddarsydd lösning för varje specifikt utrymme. Materialval och konstruktion tillgodoser behovet av anpassning beroende på rummets funktion och belastning.

I en bostadsmiljö är det viktigt att uppmärksamma rummets karakteristika och användningsmönster. Tarketts trägolv finns tillgängliga med olika ytbehandlingar och tjocklekar, så att varje utrymme kan utrustas med rätt golv för dess specifika förutsättningar. Till exempel, ett slitstarkt och lättrengjort golv är att föredra i köket, medan ett mjukare och varmare alternativ kan vara mer passande i sovrummet.

Vid val av trägolv till offentliga miljöer, som affärslokaler och kontor, är Tarketts produkter konstruerade för högre trafikintensitet och längre hållbarhet. Designalternativ som kombinerar estetik med funktion möjliggör att Tarkett kan erbjuda lösningar som både är praktiskt anpassade och visuellt tilltalande, oavsett användningens omfattning.

Förutom tekniska egenskaper, såsom slitstyrka och akustik, tillhandahåller Tarkett en bred palett av färgnyanser och träslag. Detta gör det möjligt för konsumenten att skapa en harmonisk övergång mellan olika rum och ytor i en fastighet. Målet är att skapa enhetliga men distinkta rumsupplevelser, som stärker det övergripande estetiska uttrycket utan att kompromissa med funktionaliteten i varje specifikt område.

Installation och underhåll

Vid installationen av Tarketts trägolv är det av yttersta vikt att följa de riktlinjer och anvisningar som tillhandahålls för att säkerställa optimal prestanda och estetik över tid. Detta inkluderar noggranna förberedelser av underlaget, korrekt hantering av material och precision i läggningsteknik. För att underhållet av golvets skönhet och funktion ska vara hållbart över längre perioder, bör en regelbunden skötsel och användning av rekommenderade vårdprodukter prioriteras. Tarketts trägolv är designade för att vara tåliga och lättskötta, men ett korrekt genomfört underhåll är nödvändigt för att fullt ut bibehålla golvens estetiska och praktiska kvaliteter.

Enkel läggningsteknik

Tarketts trägolv är konstruerade för enkel och snabb installation, vilket möjliggörs av företagets innovativa låssystem. Systemet, som utformats för att vara användarvänligt, gör det möjligt för installatören att effektivt lägga golvet utan behov av specialverktyg.

Installationen kan vanligtvis genomföras av endast en person, vilket reducerar arbetsinsatsen betydligt.

En av de mest uppskattade egenskaperna hos Tarkett är deras 2-lock klicksystem, vilket förenklar installationen genom att plankorna enkelt klickas ihop.

Detta 2-lock system tillåter även att plankorna läggs flytande utan lim, vilket bidrar till en minskning av den totala tiden för installationen.

Vidare så inkluderar Tarketts installationsinstruktioner noggranna anvisningar för att undvika gemensamma fallgropar och försäkra sig om att golvet blir korrekt monterat, vilket minimerar risken för framtida problem.

Inte nog med att ett enkelt läggningssystem sparar tid under installationen; det förenklar även framtida golvbyte eller renovering eftersom Tarketts golv kan demonteras med lätthet.

Skötselråd för lång livslängd

För att säkerställa att ditt trägolv från Tarkett behåller sin kvalitet och skönhet genom åren, är det viktigt att följa rätt skötselråd.

  • Använd möbeltassar under tunga möbler för att förhindra intryckningar.
  • Lägg ut mattor på platser med mycket gångtrafik för att minska slitage.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada golvytan.
  • Använd en mikrofibermopp och särskilda rengöringsmedel anpassade för trägolv vid städning.
  • Kontrollera inomhusklimatet; en relativ luftfuktighet på cirka 40-60% är idealisk för trägolv.

Regelbunden städning och omsorg bidrar till att bevara trägolvets naturliga lyster och förebygger onödigt slitage.

Ett korrekt underhåll enligt dessa riktlinjer bidrar inte enbart till estetiken men även till en förlängd livslängd för ditt Tarkett trägolv.

Tarketts miljöengagemang

I erkännande av vår påverkan på miljön har Tarkett tagit fasta på att tillverka hållbara produkter, varav deras trägolv inte är ett undantag. Deras trägolv är certifierade enligt FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), vilket försäkrar att träet kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar. Vidare strävar Tarkett efter att minska utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom deras omfattande urval av låg-VOC och VOC-fria produkter.

Implementeringen av återvinningsbara material och biobaserade komponenter är ytterligare en betydelsefull aspekt av Tarketts hållbarhetsarbete. Deras innovativa ReUse-program bidrar till en cirkulär ekonomi genom att möjliggöra återvinning och återanvändning av material i nya golvlösningar, vilket minimerar miljöpåverkan och resursutnyttjande.

Certifieringar och standarder

Tarketts trägolv uppfyller flertalet internationella och nationella standarder och certifieringar. Dessa garanterar produktens kvalitet samt dess miljöpåverkan och är ett försäkringstecken för köparen. Standarder som ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitets- och miljöledningssystem är exempel på sådana riktlinjer.

Dessutom är Tarketts golv testade och godkända enligt CE-märkningen. Denna markering specificerar att golven möter EU:s krav.

Ett av de mest framträdande märkningarna är EU Ecolabel, vilket intygar att produkterna är utformade med minsta möjliga negativa miljöeffekter. Certifiering enligt Cradle to Cradle (C2C) innebär att produkterna uppnår höga krav på hållbarhet och att materialens kretslopp potentiellt kan återanvändas flera gånger, vilket minskar avfall och resursförbrukning.

För att ytterligare stärka konsumenternas förtroende använder man sig av oberoende tester såsom av Indoor Air Comfort Gold, som säkerställer låga nivåer av emissioner av skadliga ämnen, för att tillhandahålla en säker och hälsovänlig inomhusmiljö. Allt detta i kombination med strikta interna kvalitetskontrollprogram garanterar att Tarketts trägolv inte bara är estetiskt tilltalande men även hållbara och säkra för såväl människa som miljö. Produkternas förmånliga attribut gör dem till en investment i en långsiktig och hållbar framtid.

Om du istället vill ha ett syntetiskt golv som efterliknar trä, kan du se vårt utbud av laminatgolv här.

Sök i vårt sortiment

Storlek

Tjocklek

Typ av matta

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat